Folkpartiet och fyllan

I Sverige har vi monopol på spritförsäljning genom Systembolaget. Ett bolag med ett väl utbyggt butiksnät och kompletterande ombud på småorter. I dag finns 417 butiker i alla landets kommuner utom i två. Därutöver sker försäljning via mer än 500 ombud. Butikerna är öppna sex dagar i veckan. Du kan även be Systembolaget att beställa hem ett vin eller öl från en producent utomlands. Systembolaget är en av världens största importörer och har ett otroligt bra sortiment av mycket hög kvalitet, oavsett prisklass. Systembolaget står sig ypperligt väl vid en internationell jämförelse. Lokala producenter i Sverige kan sälja öl, vin eller cider via Systembolaget.

Vi dricker mer och mer alkohol i Sverige. Under 1990-talet stod ungdomar för den största ökningen, men nu är det främst de vuxnas vinkonsumtion som tilltar. Årsförbrukning av ren alkohol per person i Sverige är 9,5 liter. Män 14 liter och kvinnor 6 liter. Det motsvarar ca ett glas vin om dagen. Enligt senaste opinionsindex ansåg 60 procent av befolkningen att vin, sprit och öl bara ska säljas på Systembolaget. De främsta skälen som anges är folkhälsan och att skydda ungdomar.

Systembolaget är fortfarande ett monopol. Det är inte vinstdrivande. I uppdraget ingår paradoxalt nog att minska förbrukningen. Folkhälsoinstitutet visar att sedan 2005 har befolkningens totala alkoholkonsumtion sjunkit, om än från en historiskt hög nivå, och berusningsdrickandet i de flesta åldersgrupperna har minskat. Bilden av alkoholskadorna är inte entydig, men pekar sammantaget mot en stabilisering – och i flera fall en minskning. MEN:

I ett längre tidsperspektiv är bilden inte lika positiv. Sedan EU-inträdet har svenskarnas genomsnittliga alkoholkonsumtion stigit från 8,1 till 9,2 liter ren alkohol per vuxen invånare. Mängden alkoholrelaterade sjukdomar, skador och dödsfall pekar på en fortsatt allvarlig situation. Utvecklingen tyder också på ökad polarisering, där majoriteten tycks ha tagit till sig hälsosammare dryckesvanor samtidigt som andra antagit mer skadliga.

– För utsatta grupper har det sannolikt varit betydelsefullt att tillgängligheten till alkohol blivit betydligt större under perioden 2004-2009, säger utredare Pi Högberg.

Som exempel på den ökade tillgängligheten under perioden kan nämnas obegränsad privat resandeinförsel, fri internethandel, ökad köpkraft och sjunkande realpriser på alkohol. Dessutom har marknadsföringen av alkohol riktad till svenska konsumenter ökat mycket snabbt under perioden.

I dag la Folkpartisten Carl B Hamilton  på DN Debatt fram ett förslag om att Systembolaget ska börja med hemleverans. Hamilton fick snabb uppslutning av de övriga i Alliansen. Hamilton, liksom Jan R Andersson, talesman i alkoholpolitiska frågor för Moderaterna, menar till och med att öppettiderna ska förlängas: förlänga butikernas öppettider. Om man kan handla i matbutiken till klockan 21 eller 22 är det rimligt att man kan göra det på Systembolaget också.

Enda syftet med Carl B Hamiltons förslag är att öka tillgängligheten och alkoholkonsumtionen ännu mer. Enda effekten blir mer fylla.  Förslaget är lagt i rötmånadstid. Om Carl B Hamilton inte orkar bära hem sin sprit själv så får han be sina vänner.

Nu är Hamilton inte ensam om att vilja öka fyllan. Regeringen har tillsatt en utredning om att tillåta spritförsäljning på gårdar. I nuvarande förslag har gårdsförsäljning fått en annan innebörd än innan. Den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker kan få tillstånd att sälja sina egna eller andras alkoholdrycker av samma slag som han eller hon tillverkar. Regeringens syfte är klart: avskaffa monopolet, öka försäljningen, öka antalet försäljningsställen, öka fylleriet.

Folkhälsoinstitutet är liksom de flesta tunga remissinstanser mycket kritiska: ett införande skulle medföra en risk för negativa konsekvenser för folkhälsan. Det innebär en ökad tillgänglighet till alkohol och förslaget innehåller inga begränsningar i öppettider.

Vår analys visar att om förslaget skulle gå igenom så skulle vi se en fördubbling av den alkoholrelaterade dödligheten och alkoholrelaterad misshandel, säger Sarah Wamala, generaldirektör på institutet och påpekar också att det vore ett avsteg från sven alkoholpolitik.

Mer om gårdsförsäljning står här och här och här och här och här.

This entry was posted in Det hållbara livet, Politik and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Folkpartiet och fyllan

  1. Pingback: Niklas.in - Vad ska vi med Systembolaget?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *