Alliansens tågsatsning är helt otillräcklig

Det som en gång var hela folkets järnväg har under de senaste åren utsatts kraftigt bristande underhåll. Beslutet är medvetet politiskt och såväl alliansen som socialdemokratin är medskyldiga. Här har Ulf Adelsohn helt rätt när han pratar om en systematisk nedskärning. Följden har blivit förseningar, inställda tåg, bristande underhåll och värst av allt: ett sjunkande förtroende.

Trafikverket pekar i en rapport ändå på en rad positiva faktorer: Aldrig tidigare har svenska folket åkt så mycket tåg och aldrig förr har så mycket gods skickats på järnväg. Det går fler, längre, tyngre och bredare tåg. Myntets baksida är som vi vet att många järnvägar är mycket hårt utnyttjade, kapaciteten räcker på många håll inte till. Kombinationen ökad trafik och åldrande anläggning ger störningar, och situationen riskerar att förvärras under det kommande decenniet.

Trafikverket pekar på att järnvägarna åldras snabbare än vad dagens nivå av underhåll och reinvesteringar förmår motverka. Det finns ett akut uppdämt behov av reinvesteringar i form av delar som körs på övertid som beräknas till cirka 15 miljarder kronor. Exempelvis bedöms en femtedel av järnvägarnas kontaktledningar ha tjänat ut. Deras tekniska livslängd är passerad, men de används ändå. Under de närmaste fem åren krävs reinvesteringar om 25–30 miljarder kronor för att beta av skulden av uppdämda behov och hålla jämna steg med åldrande och förslitning.

Med nuvarande reinvesteringstakt växer istället skulden ytterligare. Gapet mellan behov och resurser motsvarar 2–3 miljarder kronor årligen. Avregleringen på järnvägen ställer krav på utrymme för nya aktörer och målsättningen om fördubblad kollektivtrafik måste till stor del ske på järnväg. Med planens investeringar kommer kapacitetsproblemen år 2021 att bli ännu större än idag, anläggningen ännu mer sliten, störningarna fler och kundnöjdheten med järnvägen lägre.

Det är mot den bakgrunden som alliansens sedan länge efterfrågade besked om investeringar i järnvägen ska ses: Av 5 miljarder i dagens infrastruktursatsning ska 3,6 miljarder gå till järnvägen. Det handlar om ökat underhåll som växelvärmestyrning, trimningsåtgärder och återinvesteringar.

Men tro inte att det sker av ökad förståelse av att järnvägstransporter är miljövänligt. För Fredrik Reinfeldt handlar det om konjunkturpolitik.

Dessutom läggs 1,4 miljarder på vägar, vilket genererar ännu mer vägtrafik.

Med regeringens förslag om tillskott kommer anslaget för drift och underhåll av järnvägen att uppgå till 7 miljarder per år 2012 och 2013, och anslaget för drift och underhåll av vägarna till 11 miljarder vart och ett av åren.

Var och en kan förstå att vi de kommande vintrarna kommer att få se ännu fler inställda tåg, mer bilism och ett sjunkande förtroende för SJ. Läs mer om detta här.

This entry was posted in Det hållbara livet, Politik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *