Godnatt jord, koldioxidutsläppen fortsätter…

Koldioxidutsläppen i världen fortsätter att öka dramatiskt. I fjol sattes ett nytt rekord med 33 miljarder ton. Orsaken är den ofantliga ökningen i Kina. På tio år har de kinesiska utsläppen mer än fördubblats.

Det framgår av en ny rapport från EU-kommissionen och den holländska expertbyrån Netherlands Environmental Assessment Agency. Siffrorna visar utsläppen från förbränning av fossila bränslen och cementproduktion.

I fjol släppte Kina ut hisnande 8 950 miljoner ton koldioxid, vilket placerar landet i en klass för sig. Tvåan USA har halkat långt efter med 5 250 miljoner ton. Därefter följer EU, Indien, Ryssland och Japan med 4 050, 1 840, 1 750 och 1 160 miljoner ton vardera.

EU och Ryssland har minskat sina utsläpp sedan 1990, med sju respektive 28 procent, medan Japan i princip legat stilla på samma nivå. USA har ökat sina utsläpp med fem procent sedan 1990, men minskat dem om man räknar från 2000.

Räknar man utsläpp per capita ligger USA fortfarande mycket högt, drygt 16 ton per person och år, men Kina är raskt på väg ifatt även här. I fjol var de kinesiska utsläppen 6,8 ton per capita, lägre än USA men högre än Sverige, Italien, Spanien och Frankrike.

Slutsatsen blir att utvecklingen i Kina håller på att bli helt avgörande för om klimathotet ska kunna åtgärdas. De utvecklade ländernas andel av utsläppen har nu sjunkit till under 50 procent.

Samtidigt som regeringen i sin höstbudget drar ner på sina miljösatsningar, vilket Jens Holm visat:

”Den totala anslagsnivån inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård föreslås minska med 94 miljoner kronor 2012 och beräknas minska med 414 miljoner kronor 2013, 335 miljoner kronor 2014 och 385 miljoner kronor 2015.” (UO20, sid 8).

Utgiftsområde 20 är alltså det område som rör miljön och klimatet. Dessa neddragningar sammantagna innebär nedskärningar 1 228 miljoner kronor för de kommande fyra åren. Det motsvarar nedskärningar med nära 25 procent av den totala miljöbudgeten. I klartext handlar det om mindre pengar till naturvårdsverket, till biologisk mångfald, miljölforskning, klimatarbete m m.

Det är svårt att läsa av dagens undersökning: är detta nettosiffror eller ligger alla de varor som produceras i Kina men som konsumeras här bakom de mörka siffrorna? Norska forskningsinstitutet Cicero har tidigare visat att:

U-ländernas utsläpp har  fyrdubblats under de senaste 20 åren. En ökning som till stor del beror på alla de varor som de producerar men som vi i väst konsumerar. Sverige har till exempel en stor import av konsumtionsvaror från Kina men de har förstås orsakat koldioxidutsläpp där. Om utsläppen från importerade varor räknas in, försvinner den snygga utsläppsminskningen. Utsläppen i Sverige låg 2008 på 48 miljoner ton. Men den växer snabbt till 80 miljoner ton om de dolda utsläppen från importen räknas in. Totalt har de fattiga ländernas utsläpp från varor som skickats till i-länderna fyrdubblats sedan 1990.

Jag har tidigare skrivit om en del av denna kris när det gäller dödskampen inom hemelektronik och vitvaror: http://gusart.se/2011/07/13/hemelektronik-till-dods/ och när det gäller klädkonsumtion och det växande sopberget: http://gusart.se/2011/06/28/siden-sammet-trasa-lump-sopor/

 

This entry was posted in Det hållbara livet, Poesi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *