Oskäliga timkostnader för en bouppteckning hos Familjens Jurist

Det sägs att smålänningen frågar hur mycket det kostar medan boråsaren med samma självklarhet ställer frågan ”kostar det något?”. Två varianter på att vara om sig och kring sig. Inte i sig snålhet, mer ett sätt att undersöka om det inte går att komma billigare undan. Att betala ”rätt pris” för en vara eller tjänst.

Vad som är det rätta priset för en tjänst kan diskuteras men för en privatperson vet jag ingen som tar högre pris än en advokat. Visst, handlar det om komplexa juridiska frågor får man bita i det sura äpplet och betala 1 595 kronor i timmen. Fyra gånger så mycket som en skicklig hantverkare. Mer än merparten av konsulter inom IT eller PR. Fånigt mycket mer än en högskoleutbildad sjuksköterska, barnskötare eller bibliotekarie.

Frågan blev aktuell i samband med bouppteckningen efter min mamma. Av olika skäl blev jag tvungen att vända mig till en jurist och blev av begravningsbyrån rekommenderad Familjens Jurist. I efterhand borde jag ha begärt in offerter från ett antal byråer, men det hann jag inte. Dumt nog, för att anlita Familjens Jurist visade sig inte bara bli en dyr historia, de ville också ha samma betalning för juristtjänster som kontoristtjänster.

När min pappa, Gustaf, dog för snart två år sedan bodde min mamma Sivan redan på ett hem. Helt oförmögen att reda ut det dödsbo som de lämnade efter sig. Av tradition var det Gustaf som hade hand om allt, allt, allt i hemmet. Alla räkningar, försäkringar, banklån, sparande, amorteringar, nya lån, pensionsfonder.

Jag fick ägna en stor del av hösten åt att rensa ut dödsboet och gå igenom de drösar med dokument som fanns på olika ställen i hemmet. Jag var själv helt oinsatt om deras ekonomi; papper för papper lyckades jag skapa en hel bild av tillgångar och skulder, men också exempelvis kvitton som kunde ligga till grund för avdrag vid försäljningen av deras gemensamma villa i Vallda-Sandö.

Även om Sivan ärvde allt efter Gustaf var det viktigt att bringa reda i testamentets hela innebörd (Sivan och Gustaf var båda 92 år gamla och testamentet uteslöt exempelvis ett av barnbarnen). I dödsboet ingick en gammal bil, ett hus, ett otal antal försäkringar, lösöre, skulder och tillgodohavanden på bank etc. En stor del av detta arbete gjorde jag själv, men jag fick också god och professionell hjälp av Kungsbacka Begravningsbyrå. Till en kostnad som vida understeg den räkning som jag fått från Familjens Jurist.

Bouppteckningen efter Sivan blev mycket enklare än efter Gustaf. Här finns varken hus, bil, okända försäkringar eller banktillgodohavanden/-skulder. Arvingarna var klara enligt testamentets angivelser.

Eftersom jag skött Sivans ekonomi så hade jag örnkoll på allt. Vid första mötet med Familjens Jurist lade jag därför fram samtliga underlag (bankkonton, begravningskostnader, testamente, tidigare bouppteckning, adresser och personnummer till arvingar och andra dokument som krävdes). Allt enligt de 16 uppgifter som var ställda i Familjens Jurists brev till mig.

Jag ska vara tydlig med att jag gärna betalar för just ”juridiska tjänster”, det vill säga det arbete som en advokat gör. En professionell tjänst som jag inte kan utföra själv. Där har jag en viss förståelse för timpriset 1 595 kronor. Men den absoluta merparten av det arbete Familjens Jurist tar betalt för är inte utförda av advokat, utan har mer av karaktären kontorstjänster.

Jag begärde en fullständig redovisning av det arbete samt specificerad tidsåtgång som Familjens Jurist gjort. Jag har fått en lista på åtgärder, men ingen specificering, vilket förvånar mig. Här följer en lista på utfört arbete som Familjens Jurist vill ta betalt 1 595 kronor i timmen för (citerat ur tidsredovisningen, dock utan angiven tidsåtgång):

 • Bokningssamtal. Jag har i många år arbetat som konsult och i det ingår säljsamtal och inledande möten. För dem kan man inte ta betalt. Det kan man först när man fått uppdraget. Första punkten ”Bokningssamtal” förstår jag inte varför dödsboet skulle betala för.
 • ”Beställer kapital- och räntebesked från Nordea och SEB”’
 • ”Beställer saldo per dödsdag från Handelsbanken”
 • ”Kallat fem st med rekommenderat brev”
 • ”Beställt saldo från Nordea”
 • ”Skickat testamente för godkännande”
 • ”Genomgång av ärendet innan förrättning”
 • ”Sammanställning och utskrift av bouppteckningen, till juristen för kontroll”
 • ”Upprättande av följebrev samt översändande av bouppteckningen för kontroll och underskrift”
 • ”Upprättande av följebrev samt översändande av bouppteckningen för kontroll och underskrift till bouppgivaren”
 • ”Mottagande av inkommen registrerad bouppteckning från Skatteverket”
 • ”Översändande av bouppteckning i original till bouppgivare, med rekommenderat brev.”
 • ”Arkivering”

Ovanstående är inte kvalificerade juridiska tjänster utan snarare löpande kontorstjänster och för dem kan man inte ta så höga avgifter. I ett brev till Familjens Jurist påpekade jag detta och bestred fakturan samtidigt som jag medgav det högre timpriset för det som rör upprättande av bouppteckningen, genomgång tillsammans med dödsbodelägare samt vissa delar av kontakter med Skatteverket etc. Enligt min uppskattning rörde det sig om max fem timmars arbete.

Nu har Familjens Jurist givit mig rätt och halverat priset på det arbete som en ”Sekreterare” har utfört samt begränsat juristarvodet till fem timmar. Bra så.

Samtidigt finns det en rad andra kvalificerade byråer att vända sig till. Jag kommer själv aldrig mer att anlita Familjens Jurist och rekommenderar heller ingen annat att göra det.

This entry was posted in Det hållbara livet and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Oskäliga timkostnader för en bouppteckning hos Familjens Jurist

 1. Patrik says:

  Familjens jurist i Umeå, Tommy Johnsson, tog 12000 kr betalt för en banal bouppteckning med ett förfalskat arvsavstående och ett ’med handen på pennan’ arvsavstående av en senildement person, i realiteten underskrivet av hans son. Allt för att svindla arvtagarna. Således tips för den som vill svindla sina släktingar; anlita Familjens jurist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *