Vänsterpartiet bäst på järnvägar

IMG_0945

Danskt tåg, som också tar med sig cyklar. Tänk vilken innovation! Bild: Gus Kaage

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet har inför valet kartlagt partierna, särskilt när det gäller underhållsnivåerna. De senaste åren har dessa legat kring sju miljarder kronor per år. Detta har bevisligen inte varit tillräckligt, att döma av avslitna kontaktledningar, rälsbrott och växelfel. Så här skriver Ulf Flodin, vice ordförande i Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet, i Aftonbladet i dag:

Men inför kommande budgetår ligger allianspartierna kvar på väsentligt oförändrad nivå. Vänsterpartiet ger mest till underhållet, 9,1 miljarder kronor per år, följt av Sverigedemokraterna. Därmed ligger man på en nivå som exempelvis Riksrevisionsverket och Trafikverket själva anser krävs. Miljöpartiet och Socialdemokraterna ligger enbart obetydligt över allianspartierna. För att få en tillförlitligare tågtrafik krävs således att Vänsterpartiet får ett avgörande inflytande.”

Länsjärnvägarna, i praktiken de icke elektrifierade banorna, behöver rustas upp och elektrifieras. Det underlättar en utveckling av regionerna utanför våra storstäder.

”Vänstern och Miljöpartiet anslår pengar för årlig upprustning av 7 mil av de berörda 140 milen, det vill säga om 20 år skulle nästan alla järnvägar vara elektrifierade. Övriga partier är oklara i frågan. Utöver tillförlitligheten påverkar även biljettpriserna människors benägenhet att ta tåget. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill sänka resandekostnaderna för passagerarna och därmed öka antalet resenärer.”

Ulf Flodin sammanfattar:

”Vänsterpartiet [är] det parti som har högsta ambitioner och satsar mest på järnvägen, följt av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Mönstret är detsamma när det gäller nyinvesteringar.”

This entry was posted in Det hållbara livet, Miljö, Politik, Trafik & kollektivtrafik, Vänsterpartiet and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *