Feministiskt initiativs JA i Europaparlamentet förvärrar situationen i Gaza

pb-121124-gaza-school-03.photoblog900

Feministiskt intiativs JA-röst i Europaparlamentets omröstning om Gaza är en signal som kommer att förvärra uppgivenheten, desperationen och våldet i Gaza och Israel. Ingenting annat. Bild: photoblog.nbcnews.com

Nej, det går inte att omfatta det lidande som de 1,7 miljoner invånarna i Gaza får utstå. År ut och år in. Och nu sedan snart två veckor med en regelrätt militär invasion med flygbombningar av en av världens starkaste krigsmakter, Israel. Som vanligt i krig är det civilbefolkningen som får lida. Barn som leker på stranden. Kvinnor. Åldringar. Sjukhuspatienter. Det finns inga ”precisionsbombningar” i ett av världens mest tätbefolkade länder. 330 döda meddelar kvart i fem-ekot i skrivande stund.

Gaza är världens största utomhusfängelse. Gaza är utsatt för en blockad som effektivt hindrar import och export, att resa in och ut ur sitt land. En blockad som tar ifrån invånarna grundläggande mänskliga rättigheter, som hindrar dem från att komma åt åkermark och fiskevatten och som därmed hindrar dem från att försörja sig och i stället skapar verklig massarbetslöshet.

Israels blockad är en kollektiv bestraffning och gör att människorna som bor i Gaza i praktiken är utlämnade åt Hamas, en reaktionär politiskt rörelse, men som är folkvald i ett demokratiskt val. Att vara instängda i ett fängelse utan reella möjligheter till framtidsutsikter är det som gjort att många gazabor satt sin förhoppning till Hamas, ja till och med till det fåfänga i att skjuta allt som oftast verkningslösa raketer in i Israel.

Det är decennier av israelisk ockupation av Palestina som är den bakomliggande orsaken till konflikten.

Alliansen tiger. Carl Bildt säger att vi bara kan vädja om eld upphör från båda parter. Stefan Löfvén jämställer på Facebook Israels våld med Palestinas (även om det finns andra signaler inom delar av socialdemokratin, exempelvis från Stockholms Arbetarekommun och SSU). Här kan du skriva på SSUs upprop för ett fritt Gaza.

Därför är det extra viktigt att vi som är anhängare av en internationell solidaritet med befolkningen i Gaza är extra tydliga: Ja, vi hör er, ser er, känner med er, lider med er, solidariserar oss med er.

  • Israel är en ockupationsmakt!
  • Israel bryter mot internationell rätt!
  • Blockaden av Gaza måste hävas.
  • Hamas raketbeskjutningar är en krigshandling och måste avbrytas omedelbart. Men Israels och Palestinas bruk av våld går inte att jämställa. Det är Davids kamp mot Goliat. Det är en av världens mest rustade makter med stridskrafter till lands, till sjöss, i luften mot enskilda raketer och ibland terrordåd som självmördare. Det är faktiskt frågan om regelrätt folkmord på omringade civila som mål.
  • Om Israel fortsatt är ointresserade av fred krävs åtgärder såsom bojkott, deinvesteringar och sanktioner, mot de illegala bosättningarna, tills dess att Israels ockupation av Palestina upphör.

I Europaparlamentet ställdes den 17 juli en resolution om situationen i Gaza till omröstning. Den antogs med 459 röster för och 113 röster mot.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej till resolutionen eftersom ändringsförslag som tydligare underströk Israels ansvar för det upptrappade våldet, kravet på att bosättningarna ska upphöra och att associeringsavtalet mellan EU och Israel ska frysas tills Israels blockad mot Gaza upphör, fallit i omröstningen.

– Våld är aldrig rätt men det räcker att titta på siffrorna för dödade och skadade palestinier och israeler för att se att detta inte handlar om två jämnstarka motståndare. Israel sysslar med kollektiv bestraffning och blockerar dessutom Gaza. Det måste upphöra. Barn som leker beskjuts av Israels militär, och att i det läget göra en så svag resolution är oacceptabelt, det ger snarare signalen att Israels agerande är legitimt. Det kan jag inte ställa upp på, kommenterade Malin Björk.

Men Feministiskt initiativ röstade för resolutionen – på tvärs mot allt partiet hittills sagt i frågan. Soraya Post var inte ensam om att rösta ja, det gjorde bland andra Olle Ludvigsson, Socialdemokraterna och Fredrick Federley, Centerpartiet och en av de mest rabiata försvararna av den israeliska regimen.  Här är listan från omröstningen.

JA-rösten är märklig eftersom Feministiskt initiativ mycket riktigt beskriver resolutionen så här: ”Resolutionen har alltså i flera delar samma syn på vad som behöver göras som F! .Trots det är resolutionen långt ifrån problemfri. Den innehåller inte något klart ställningstagande mot Israels ockupation, den kräver stopp för raketerna från Gaza och först i en senare mening stopp för Israels militära aktiviteter. Det finns alltså ingen kraftfull kritik mot det militära övervåld som Israel använder, nu i än högre utsträckning i och med markoffensiven (vilken inleddes efter röstningen).”

kbs1tfqvntfcjxcll7deGudrun Schyman har som talesperson för Feministiskt initativ försvarat Soraya Posts ställningstagande med följande motivering: ”Vi har alltså tunga invändningar mot resolutionen men bedömer ett ’tyst’ EU som en försvårande omständighet inför den kommande fredsprocessen. Därför röstade F! JA till resolutionen i slutomröstningen.”

Gudrun Schyman har i grunden fel. Den signal som EU nu sänder till den palestinska befolkningen men också befolkningen i Israel och den israeliska regeringen är mer än tydlig:
Israel är ingen ockupationsmakt.
Israel bryter inte mot internationell rätt
Israel och Palestina är lika goda kålsupare och dessutom jämbördiga sådana.

Detta är en signal som tydligt talar om för den palestinska befolkningen att hos EU finns det inget gott att hämta. EU håller i själva verket tyst i den fråga som alla sansade bedömare i denna konflikt är eniga om: Stridigheterna kommer att fortsätta så länge som Israel tillåts fortsätta som ockupationsmakt.

Detta är en signal som kommer att förvärra situationen, desperationen och våldet i Gaza och Israel. Ingenting annat.

Bilden på Gudrun Schyman: Oscar Wettersten/MyNewsdesk

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Feministiskt initiativs JA i Europaparlamentet förvärrar situationen i Gaza

  1. Pingback: Mer om kraven på bojkott av Israel | gusart – poesi & politik för ett hållbart liv

  2. Pingback: Framåt för Vänsterpartiet – inget C, KD och Fi i riksdagen | gusart – poesi & politik för ett hållbart liv

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *