”Det är oförlåtligt tyst från USA, EU och delar av det officiella Sverige”

gaza-articleLarge-v2

 Bild: www.cknw.com

 Uttalande
Statsrådsberedningen 19 juli 2014
Fredrik Reinfeldt, Statsminister
Uttalande från statsminister Fredrik Reinfeldt med anledning av utvecklingen i Israel och Gaza
”Vi ser en upptrappning i Israel och Gaza som är ytterst oroande. Båda parter måste nu genast bidra till ett eldupphör så att vi kan få ett slut på våldet och lidandet för civilbefolkningen.”

Stridshingsten har talat. Och samtidigt tigit. Ingenting om vad Sverige kan bidra med. Ingenting om humanitärt bistånd. Ingenting om sanktioner. Ingenting om att svenskt vapensamarbete medl Israel. Ingenting om att militärattachén ska plockas hem. Ingenting om vilken linje Sverige vill driva i Förenta Nationerna eller EU. Ingenting om att Sverige skulle gå i spetsen för en bojkott av Israel, åtminstone de varor som produceras på ockuperad mark!  Sluta slåss i sandlådan, ni är jättedumma!

Men jag är inte förvånad. Alliansens politik har talat sitt tydliga språk. Det officiella Sverige tiger. Tack för det, Fredrik Reinfeldt!

 

anne_ramberg_3Då blir jag desto gladare när jag läser Anne Rambergs blogg. Ramberg är Generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund. Inlägget är långt, men läsvärt och ger en bra bakgrund till läget i Palestina. Hon skriver: ”Det sätt på vilket palestinier behandlas på Västbanken liksom i Gaza är djupt diskriminerande och mycket försiktigt uttryckt, att jämställa med apartheid.” Hon tillägger: ”Man kan med fog ställa frågan varför jag ånyo uttalar mig i denna så politiskt känsliga fråga. Svaret är att vi alla måste stå upp för mänskliga rättigheter även om vissa må anse det politiskt inopportunt.” Och framför allt: ”Det är oförlåtligt tyst från USA, EU och delar av det officiella Sverige.”

”Den svåra frågan om balans mellan å ena sidan upprätthållande av mänskliga rättigheter och å andra sidan medborgarnas säkerhet har långt före den 11 september varit aktuell i Israel och Palestina. Palestinierna har genom militära aktioner och självmordsbombare bidragit till att israeliska medborgare helt befogat känts sig hotade och rest krav på ökad säkerhet.

Förståelsen för och viljan att upprätthålla rättsstatens ideal har dock sedan mycket länge åsidosatts av staten Israel. I den meningen utgör Israel ett tydligt exempel på att demokrati inte är någon garanti för en rättsstat som omfattar alla medborgare. Israel utgör också ett exempel på att militär repression och uppgivande av mänskliga rättigheter inte är något effektivt vapen mot terror. Den senaste tidens händelser talar sitt tydliga språk.

Vi kan inte längre blunda för de mycket allvarliga övergrepp som under lång tid pågått och alltjämt äger rum mot den palestinska befolkningen. De illegala israeliska bosättningarna är ett mycket påtagligt sådant exempel.”

Uppdatering: I DN 25 augusti skriver Anne Ramberg ett debattinlägg på samma tema. Läs!

10551068_1456068251316648_7606406214518130525_nDen norske läkaren och professorn Mads Gilbert  befinner sig på plats i Gaza. Han beskriver verkningarna av Israels invasion av Gaza och de förödande verkningarna. Jag återger  brevet på engelska nedan.

Letter from Gaza by a Norwegian doctor
Dearest friends,
The last night was extreme. The ”ground invasion” of Gaza resulted in scores and carloads with maimed, torn apart, bleeding, shivering, dying – all sorts of injured Palestinians, all ages, all civilians, all innocent.
The heroes in the ambulances and in all of Gaza’s hospitals are working 12-24 hour shifts, grey from fatigue and inhuman workloads (without payment all in Shifa for the last 4 months), they care, triage, try to understand the incomprehensible chaos of bodies, sizes, limbs, walking, not walking, breathing, not breathing, bleeding, not bleeding humans. HUMANS!
Now, once more treated like animals by ”the most moral army in the world” (sic!).
My respect for the wounded is endless, in their contained determination in the midst of pain, agony and shock; my admiration for the staff and volunteers is endless, my closeness to the Palestinian ”sumud” gives me strength, although in glimpses I just want to scream, hold someone tight, cry, smell the skin and hair of the warm child, covered in blood, protect ourselves in an endless embrace – but we cannot afford that, nor can they.

Ashy grey faces – Oh NO! Not one more load of tens of maimed and bleeding, we still have lakes of blood on the floor in the ER, piles of dripping, blood-soaked bandages to clear out – oh – the cleaners, everywhere, swiftly shovelling the blood and discarded tissues, hair, clothes,cannulas – the leftovers from death – all taken away … to be prepared again, to be repeated all over. More then 100 cases came to Shifa in the last 24 hrs. Enough for a large well trained hospital with everything, but here – almost nothing: no electricity, water, disposables, drugs, OR-tables, instruments, monitors – all rusted and as if taken from museums of yesterday’s hospitals. But they do not complain, these heroes. They get on with it, like warriors, head on, enormously resolute.

And as I write these words to you, alone, on a bed, my tears flow, the warm but useless tears of pain and grief, of anger and fear. This is not happening!

An then, just now, the orchestra of the Israeli war-machine starts its gruesome symphony again, just now: salvos of artillery from the navy boats just down on the shores, the roaring F16, the sickening drones (Arabic ’Zennanis’, the hummers), and the cluttering Apaches. So much made in and paid by the US.
Mr. Obama – do you have a heart?
I invite you – spend one night – just one night – with us in Shifa. Disguised as a cleaner, maybe.
I am convinced, 100%, it would change history.
Nobody with a heart AND power could ever walk away from a night in Shifa without being determined to end the slaughter of the Palestinian people.

But the heartless and merciless have done their calculations and planned another ”dahyia” onslaught on Gaza.
The rivers of blood will keep running the coming night. I can hear they have tuned their instruments of death.
Please. Do what you can. This, THIS cannot continue.
Mads Gilbert MD PhD
Professor and Clinical Head
Clinic of Emergency Medicine
University Hospital of North Norway

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ”Det är oförlåtligt tyst från USA, EU och delar av det officiella Sverige”

  1. Pingback: Nya fackliga krav på bojkott av varor producerade på ockuperad mark | gusart – poesi & politik för ett hållbart liv

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *