Mer om kraven på bojkott av Israel

47077

Bild: http://www.thejerusalemfund.org/ht/display/ContentDetails/i/47122

Efter sin högst tvivelaktiga Facebook-kommentar en sen lördagkväll, där Stefan Löfvén jämställde Israel med Hamas har han vid två tillfällen rimligt återvänt till den ståndpunkt som traditionellt Socialdemokraterna drivit. (Facebook-kommentaren är märkligt nog borttagen från Löfvéns Facebook-sida.)

I dag går Löfvén  tillsammans med tre nordiska Socialdemokratiska partiordföranden ut i ett gemensamt uttalande. Jonas Gahr Støre, partiordförande Arbeiderpartiet Norge, Árni PállÁrnason, partiordförande Samfylkingin Island och Antti Rinne, partiordförande Socialdemokraterna Finland, uppmanar tillsammans med Löfvén uppmanar Israel och Hamas till omedelbart eldupphör och återgång till fredsförhandlingar.

Det är ett bra uttalande: offren är oskyldiga palestinier. Israel är ockupationsmakt och starkaste part och där med särskilt ansvariga. Hamas raketer fördöms. Båda parter måste hörsamma kravet på varaktigt eldupphör annars restriktiva åtgärder från EU och FN. En oberoende kommission som undersöker parternas brott mot de mänskliga rättigheterna ska tillsättas. De som begår krigsbrott ska ställas inför rätta. En framförhandlad fred, baserad på folkrätten, är den enda vägen ut ur dagens kaos. De nordiska länderna kan medverka till en internationell militär närvaro efter en fredsuppgörelse. De är positiva till en märkning av produkter tillverkade i bosättningar för att ge konsumenter möjlighet till att inte köpa dessa produkter. Gazas gränser måste öppnas för humanitär hjälp, personer och handel.

”För att förhandlingarna ska kunna leda till fred och stabilitet måste de adressera såväl rötterna till den mer än 60 år långa konflikten som de problem som dagligen drabbar palestinier och israeler. Det innebär att Israel måste upphöra med ockupationen av Västbanken, avveckla bosättningspolitiken som innebär en folkrättsvidrig annektering av ockuperade områden och häva blockaden av Gaza.”

Jämför detta med Alliansen, Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt. Alliansen tiger. Reinfeldt har gjort ett, säger ett, uttalande där han likställer Gaza och Israel. Carl Bildt kommenterar i dagens Aftonbladet på ett sätt som gör att jag undrar om han vet att det är han som är utrikesminister och den som faktiskt skulle kunna göra något.

Ändå stannar den nordiska socialdemokratin inför den verkliga utmaningen men också en av de få vägar som kan leda till en varaktig fred: en omfattande blockad av Israel som också omfattar desinvesteringar och sanktioner. Jag har argumenterat för frågan tidigare.

Feministiskt initiativs styrelse har i dag antagit ett uttalande som slår in på denna väg. Bra! Och det är en upprättelse efter Soraya Posts röstande i Europaparlamentet. Mer om detta här.

De skriver: ”Brott måste få konsekvenser. Omvärlden måste reagera och införa åtgärder mot Israel på samma sätt som redan gjorts mot andra folkrättsbrytare.

Feministiskt initiativ stödjer BDS-rörelsen, dess anda och principer om bojkott, desinvestering och sanktioner. Uppropet som ligger till grund för BDS-rörelsen formulerades av 170 palestinska organisationer redan år 2005. Uppropet kräver av omvärlden att införa bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot staten Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten fortgår.  BDS är en icke-våldsrörelse som arbetar på samma sätt som den rörelse som slutligen fick apartheidregimen i Sydafrika på fall. BDS-rörelsen är global och utgår från universella mänskliga rättigheter och internationell rätt. BDS som metod möjliggör konkreta solidaritetshandlingar i vardagen (bojkott), uppmanar näringslivet att agera (deinvestering) och sätter samtidigt press på regeringar och överstatliga organ (EU, FN) att agera i enlighet med folkrätten (sanktioner, handelshinder, stopp för militärt samarbete, diplomatiska påtryckningar, osv.). BDS-rörelsen riktar sig mot den Israeliska ockupationen, inte mot enskilda individer.

Feministiskt initiativ uppmanar nu fler att ansluta sig till BDS-rörelsen och vill i enlighet med uppropet att:
– FN utfärdar ett militärt moratorium för hela området för att möjliggöra fredssamtal
– EU fryser sina handelsavtal med Israel, med hänvisning till upprepade brott mot mänskliga rättigheter
– EU uppmanar Israel att upphäva blockaden mot Gaza, stoppa bosättningspolitiken och riva muren
– Sveriges regering tar initiativ till möte med näringsliv och politik för att lägga grunden till ett gemensamt nationellt agerande utifrån BDS-uppropet
– Sveriges regering lyfter frågan om BDS i samtliga internationella sammanhang”

hans-lindeVänsterpartiet har genom Hans Linde krävt att EU omedelbart suspenderar associeringsavtalet med Israel:
– Det är med sorg och bestörtning vi ser hur Israel fortsätter att trappa upp våldet mot ett av världens mest tätbefolkade områden. Ansvaret vilar tungt på Israel, men också på en omvärld som hitintills förhållit sig skrämmande passiv. Folkrättsbrott måste få konsekvenser, därför bör EU nu omedelbart suspendera sitt associeringsavtal med Israel, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

EU ingick ett associeringsavtal med Israel 1995. En central del av avtalet är omfattande handelslättnader för Israel. Avtalet är villkorat med respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. I flera andra fall har EU valt att säga upp liknade avtal när länder begått brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vänsterpartiet menar också att omvärlden nu måste agera för att utreda de brott mot krigets lagar som begåtts. När striderna upphört måste omvärlden vara beredd att ställa de ansvariga inför rätta.

– Det är uppenbart att grova och omfattande brott mot krigets lagar har begåtts. Ska respekten för de mänskliga rättigheterna och krigets lagar återupprättas måste de ansvariga ställas inför rätta, oavsett om de är israeler eller palestinier som begått brotten. Det måste vara ett slut på straffriheten! Säger Hans Linde.”

Det torde bara vara en tidsfråga innan Vänsterpartiet också ansluter sig till kravet på bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Det har gjorts tidigare, men tål att upprepas.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Mer om kraven på bojkott av Israel

  1. Pingback: Nya fackliga krav på bojkott av varor producerade på ockuperad mark | gusart – poesi & politik för ett hållbart liv

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *