Nya fackliga krav på bojkott av varor producerade på ockuperad mark

4466264_3_d434_au-moins-dix-palestiniens-ont-ete-tues_f9310280782673eeca24ba41a344da73

Bilden från Le Monde och visar följderna av Israels attack mot FN-skolan Anas al-Wazir. Minst tio palestinier dödades.

Ytterligare en FN-skola har träffats i en israelisk attack. Skolan Anas al-Wazir utanför Rafah, som används av FN för att ta hand om civila, träffades på söndag förmiddag. Minst tio personer dödades i attacken och ytterligare 35 ska ha skadats, uppger sjukhuskällor i Gaza enligt AFP/DN. Tidigare angrepp har med kraft fördömts av FN.
Raketen träffade vid ingången till skolan där hundratals palestinier hade tagit sin tillflykt, uppger Reuters. Vittnen berättade att människor stod i kö utanför skolan för att få matvaror. Israelisk militär har ännu inte kommenterat händelsen.

Det är ingen hejd. Ingen anständighet. Bara krigsförbrytelser. Må skägget växa inåt och kväva den jävel som bröt den senaste vapenvilan. Oavsett sida, oavsett uppsåt.

Sex svenska fackföreningar samlade i 6F skriver om övergreppen i Gaza och drar paralleller till förföljelsen av kristna i Irak.
”Sanningen är att världssamfundet inte bryr sig det bittersta om hundratals palestinska barn mejas ner av Israels välbeväpnade styrkor. Inte heller om att den assyriska kristna folkgruppen, som haft sitt hem i Irak i flera tusen år nu mördas eller jagas ut av islamistiska terrorgrupper.”
De fortsätter: ”Så länge inte USA:s, Storbritannien och EU:s kapitalintressen och politiska strategier inte störs kan slakten pågå. Med andra ord blir palestinierna i Gaza och assyrierna i Irak bondeoffer i ett oerhört och avskyvärt spel där deras blod och framtid offras.”

Slutsatsen de drar är bojkott av varor som producerats på ockuperad mark:
”Men det innebär inte att vi som fackföreningar står neutrala när vi ser hur människovärdet, mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet trampas under fötterna av blodbesudlade kängor.
Vi kan inte längre tiga still, det är dags att ta bladet från munnen. Vi protesterar från 6F mot denna cyniska politik och uppmanar till solidaritet med offren för denna politik!
Vi uppmanar alla demokratiska krafter att protestera högljutt innan det är för sent.Det är i allra högsta grad rimligt att omvärlden markerar genom en bojkott av varor som producerats på ockuperad mark.
Vi ansluter oss också till det krav som den nordiska arbetarrörelsen ställt om internationell närvaro i Gaza.
Vidare kommer vi även att ta upp frågan i de fackliga internationaler som vi tillhör och uppmana dem att ställa samma krav.
Det är dags att agera. Är vi tysta är vi medskyldiga till det fortsatta barbariet!”

Även Desmond Tutu har undertecknat ett upprop för organisationen Avaz där de kräver ett flertal multinationella företag, ABP, HP, Veolia, Barclay, Caterpillar och G4S, upphör med sin verksamhet på ockuperad palestinsk mark. De anser att företagen bidrar till utbyggnaden av illegala judiska bosättningar på palestinsk mark samt upprätthållandet av den israeliska ockupationen. Uppropet har nu 1,5 miljon underskrifter, en av undertecknarna är Desmond Tutu, Sydafrikas tidigare ärkebiskop och ledande i kampen mot apartheid.
”Upphörandet av handeln med Sydafrika under 1980-talet från multinationella företag med samvete bringade apartheidstaten – utan blodspillan – på knäna. Dessa företag förstod att de genom att bidra till den sydafrikanska ekonomin, bidrog till förtrycket av svarta sydafrikaner”
”Så de skar av aparheidsystemets syretillförsel. Där världens politiska och diplomatiska ledare hade misslyckats, hade det civila samhället lyckats”
”Den kris vi bevittnar i Gaza i dag är inte en judisk eller muslimsk kris. Det är en mänsklig kris.”
”De som fortsätter att göra affärer med Israel finansierar bevarandet av ett djupt orättvis status quo. De som upphäver sina affärer säger att israeler och palestinier är likvärdigt berättigade till värdighet och fred. Gaza kommer att pröva vilka som tror på människors värde”.
Uppropet finns här, skriv på!

Uppdatering: George Soros fondbolag har sålt sin andel i SodaStrem, bubbelvattenföretaget som gör vinster på de av Israel ockuperade palestinska områdena. Beslutet kom sedan att antal stora internationella investerare, däribland Bill Gates, gått samman i en ekonomisk bojkott av Israel inom ramen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS). SodaStream har sitt huvudkontor i staden Lod och har sin viktigaste fabrik i Ma’ale Adumin, en bosättning på Västbanken.

Grön ungdom kräver frihandelsavtal med Palestina och stopp för handeln med varor från ockuperat område .

Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, avslutar på ett glasklart sätt debatten om Gaza som förts i DN under några veckor. Jag har tidigare refererat den, liksom Rambergs utmärkta blogg. Läs hennes inlägg, det är ett ljus i mörkret denna varma men förfärliga sommar!

”Världens tystnad över denna apartheid [den systematiska diskrimineringen av palestinier i Israel] är försiktigt uttryckt upprörande och generande för världssamfundet. FN, USA och EU har inte skäl att känna stolthet. Detsamma gäller tyvärr under de senare decennierna även Sverige. Och det är anmärkningsvärt att inte någon från den demokratiska världen, som jag har kunnat finna, med kraft reagerat på de senaste uttalandena av Knessets vice talman, Moshe Feiglin. Denne man ingår i det styrande regeringspartiet, Likud. Han uppmanar i ett uttalande Israel att eliminera Gaza och dess befolkning. Han säger uttryckligen att motståndet i Gaza ska krossas med alla medel. Därefter ska de palestinier som inte är anhängare till Hamas tillåtas lämna landet för att slutligen låta området ingå i Israel och befolkas av judar, något som också skulle lösa Israels bostadsproblem enligt Feiglin. Detta kallas för etnisk resning av värsta slag. Att åsikter som dessa uttrycks av en person med mycket hög ställning i den israeliska statsapparaten ger historiska associationer av obehagligaste slag.”

ad jag hävdade i min artikel var att Israel tillsammans med världssamfundet har ett alldeles särskilt ansvar för tillvaratagandet av palestiniernas  mänskliga rättigheter både i Israel och på ockuperade områden. Detta ansvar påverkas inte av att Hamas i den nuvarande konflikten gör sig skyldigt till ett cyniskt och oacceptabelt agerande, som kraftigt måste fördömas. Det får dock inte användas som en ursäkt för övergrepp på den palestinska befolkningen. En annan sak är att Israel har en självklar rätt att försvara sig. Men samma rätt tillkommer också Palestina och därmed Gaza, något som verkar glömmas bort i debatten.

Israel har, utöver de två tidigare attackerna mot Gaza sedan uttåget 2005, blockerat området och omöjliggjort handel och samfärdsel, med allt vad det innebär. Man har inte bara skövlat landet, man har låst in dess befolkning. Israel kontrollerar dessutom folkbokföringen och utfärdandet av identitetshandlingar. När Israel och de cirka 8.000 bosättarna lämnade Gaza behöll man kontrollen över Gazas gränser och ökade samtidigt kontrollen över Västbanken, där flera av Gazas tidigare bosättare för övrigt slog läger. Detta förklarar att Hamas byggt de tunnlar som inte bara försett området med mat och förnödenheter utan dessutom med stora mängder vapen och raketer, som nu används mot Israel och dess befolkning. Tunnlarna är rimligen inte, som några försöker hävda, orsaken till dagens konflikt. De är konsekvenser av en blockad mot ett fattigt och förött land.

Genom att ensidigt dra sig ur Gaza och samtidigt ta total kontroll över området har Israel underlåtit att ta det ansvar för den palestinska befolkningen som folkrättsligt åvilar en traditionell ockupationsmakt. Man har i stället skapat ett fängelse för Gazas 1,8 miljoner invånare som närmast kan liknas vid ett ghetto. Att kalla Israel ockupationsmakt är således ett korrekt, om än förskönande uttryck för den kontroll man de facto utövar. Att hävda att Israel inte är en ockupationsmakt är därför inget annat än ett semantiskt försök att dölja en dyster verklighet. Jag delar utrikesministerns bedömning att blockaden av Gaza måste upphöra.

Låt mig ånyo fastslå det uppenbara, nämligen att Israel och Hamas båda gör sig skyldiga till brott mot internationell humanitär rätt i den nuvarande Gazakonflikten. Båda har blod på sina händer. Men rätten till sjävförsvar kan aldrig ursäkta att en militärt överlägsen demokrati, som gör anspråk på att kalla sig rättsstat, bedriver oproportionerlig, kollektiv bestraffning av en hel befolkning.

FN, USA och EU har inte heller tagit sitt ansvar. Att apartheiden i Sydafrika förbjöds och befolkningen i Sowetos getto slutligen fick frihet var mycket tack vare USA:s och omvärldens påtryckningar. Var är dessa när det gäller palestiniernas rättigheter? Tystnaden förskräcker. Det är nu hög tid att att överlåta frågan om övergreppen i Gaza till Internationella brottmålsdomstolen i Haag. För detta krävs dock att FN:s säkerhetsråd hänskjuter frågan dit. Låt oss hoppas att de ansvariga på båda sidor ställs till svars.

Till dem som undrar om jag som generalsekreterare i  Sveriges advokatsamfund bör uttala mig i frågan om det bristande skyddet för palestiniernas mänskliga rättigheter kan jag bara svara: En av Advokatsamfundets främsta uppgifter är att värna rättsstaten. Dess viktigaste uppgift är att skydda mänskliga rättigheter, som dessa kommer till uttryck i lagar och konventioner. Advokatsamfundet har länge ägnat omfattande arbete åt dessa viktiga frågor. När brott mot dessa rättigheter äger rum är det vår plikt  att reagera. Det må handla om övergrepp i Guantanamo, Gaza, Putins Ryssland, Syrien, Irak  eller för den delen Sverige. Detta gäller även om det kan uppfattas som politiskt obekvämt. Och det gäller kanske särskilt då. Under andra världskriget tillämpade det officiella Sverige devisen att ”En svensk tiger”. Det bör i fråga om grova kränkningar av mänskliga rättigheter inte gälla Advokatsamfundet av i dag.”

Mer om kraven på bojkott:
http://gusart.se/2014/07/27/mer-om-kraven-pa-bojkott-av-israel/
http://gusart.se/2014/07/25/har-det-funnits-ett-battre-tillfalle-till-en-landsomfattande-bojkott-av-israel-an-nu/
http://gusart.se/2014/07/21/det-ar-oforlatligt-tyst-fran-usa-eu-och-delar-av-det-officiella-sverige/

This entry was posted in Det hållbara livet and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *