Tag Archives: ordförande

Den lyckade ledarens kriterier

Flammans ledare uttrycker tankar som jag själv har haft men inte haft förmåga att formulera lika klart när det gäller på förhand bestämda kriterier på nästa ordförande för Vänsterpartiet. Jag citerar med gillande ett stycke ur ledaren (och uppmanar dig … Continue reading

Posted in Politik | Tagged , , | Leave a comment